Csoportjainkról

Családi bölcsődénk a bölcsődei ellátásban nem részesülő, elsősorban 1-3 éves gyermekek ellátását segítheti. Maximum napi 7 gyermek egész napos gondozását, nevelését vállaljuk csoportonként.

Az Alma csoport a 1,5-3 éves gyermekek egész napos ellátását biztosítja naponta két fejlesztő foglakozással és négy étkezéssel. A Körte csoport a 1-3 éves gyermekek délutánig tartó ellátását biztosítja naponta fejlesztő foglakozással és négy étkezéssel. A Barack csoport a legkisebbek számára (1,5 év alattiak) fél napos ellátást nyújt naponta egy fejlesztő foglakozással és három étkezéssel.

A csoportok minden tagjainak számára az életkornak megfelelő fejlesztő foglalkozásokat szervezünk. A foglalkozások vagy közösen, vagy csoportbontásban zajlanak. A heti foglalkozási tervet minden héten kitesszük a bölcsőde üzenő falára. Ez főleg a még nem beszélő vagy nehezebben kommunikáló gyerekek miatt fontos. A napi és heti rendet, valamint az általános tematikát a Mindennapok menüpontban találhatják meg.

A bölcsődében a csoportszobák kialakításánál elsősorban a gyermekek életkori igényeit vettük figyelembe, a szobák és berendezések barátságosak, vidámak ezzel megkönnyítjük a gyermekek beszoktatását és mindennapi jólét érzésüket erősítjük. A játékok, eszközök kiválasztásánál a legfontosabb szempont a gyermekek optimális fejlesztése volt, ezért játékaink legnagyobb része fejlesztőjáték. A játékok kiválasztásakor figyeltünk arra, hogy minden terület fejlesztéséhez találjunk megfelelő eszközöket: beszédfejlesztés, diszlexia prevenció, íráselőkészítő, hallásfigyelem fejlesztés, logika és matematikai gondolkodás fejlesztés, finommotorika fejlesztés, szaglás fejlesztés, vizuális érzékelés, szem-kéz koordináció, tapintás érzékelés, térbeli tájékozódás, építő-konstruáló eszközök, szerepjátékok.

Hiányzások:

Ha a gyermek betegség miatt nem járt a bölcsődébe, minden esetben kérünk orvosi igazolást, mielőtt újra közösségbe engedjük!

Amennyiben a szülő aznap jelzi, hogy a gyermeket nem hozza és be volt jelentve a bölcsődébe, a le nem mondott ebéd díját ki kell fizetni.

Kérjük a szülőket, hogy lehetőség szerint legalább 1 hónappal előre jelezzék, ha a gyermeket kiveszi a bölcsődéből!